520.000₫ 680.000₫

Sườn cốt lết bò Mỹ

240.000₫ 320.000₫

Thịt cổ bò Mỹ

260.000₫ 320.000₫

Đùi beefsteak bò Mỹ

440.000₫ 550.000₫

Thăn ngoại bò Mỹ

280.000₫ 350.000₫

Lõi vai bò Mỹ

290.000₫ 350.000₫

Bắp hoa Bò Mỹ

350.000₫ 390.000₫

Bẹ vai bò Mỹ